Skipan Hæstaréttar Íslands byggir á lögum um dómstóla. Um málskot og meðferð mála fyrir dóminum fer samkvæmt lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála

Hér er einnig að finna reglur um nafnleynd í útgáfu hæstaréttardóma, réttindi lögmanna við rekstur máls fyrir réttinum, dómsgerðir í einkamálum og opinberum málum sem og málsgögn í einkamálum og í opinberum málum, en reglur þessar lýsa í hvern búning málum skulu komið fyrir meðferð þeirra í Hæstarétti. Loks eru hér upplýsingar um dómsmálagjöld.